Nasza firma, Paga Solutions, powstała ze wspólnych zainteresowań właścicieli. Postanowiliśmy połączyć w codziennej pracy doświadczenie zawodowe z zakresu nowoczesnych technologii (IT i elektroniki) ze swoimi pasjami, czyli uprawianiem turystyki górskiej, wspinaczki, narciarstwa.

Bardzo ważnym projektem, który został zrealizowany, było stworzenie aplikacji Ratunek i zintegrowanie jej z systemem działającym w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Projekt ten jest niezwykle wymagający, ponieważ dotyka najwyższej wartości jaką jest życie i zdrowie ludzkie.

Po przedstawianiu ratownikom koncepcji, która w założeniu miała przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa uprawiania turystyki górskiej, żeglarstwa i narciarstwa przez amatorów tych sportów, a także poprawić komfort i skuteczność pracy Służb Ratowniczych, odnieśli się oni bardzo entuzjastycznie do pomysłu. Przerodziło się to w ponad roczną intensywną współpracę, której efektem jest aplikacja Ratunek.

Dziękujemy naszym przyjaciołom Ratownikom za zaufanie, wszystkie bardzo cenne wskazówki i przemyślenia przekazane w trakcie prac nad projektem. Bez ich pomocy i zaangażowania ten projekt nigdy nie powstałby w takiej formie.

W projekt zaangażowany jest również wieloletni partner technologiczny Ochotniczych Służb Ratowniczych, operator telefonii komórkowej Plus.